Podrška javnom komunalnom poduzeću u suzbijanju pandemije  COVID -19.  uručena je 30 studenog 2020. godine od strane GIZ-a u vidu paketa  koji sadrže dezinfekcijska sredstva, maske, rukavice, zaštitna odijela, vizire i ostalu zaštitnu opremu. Svjetlana Tokalić, direktorica komunalnog  poduzeća JKP Vilenica-Čistoća” d.o.o. Novi Travnik  je istaknula  da su donirana sredstva i oprema veoma važni u situaciji u kojoj se nalaze kao i da je donacija veoma vrijedna.  Ta donacija će indirektno poboljšati kvalitetu naših usluga kao i obezbjeđivanje sanitarno – higijenskih uvjeta kako radnih prostorija, skladišnih prostora, kancelarija i slično kao i za zaštitu radnog osoblja uposlenika JKP od COVID-19 virusa.” Ovim putem se iskreno zahvaljujemo na uručenoj donaciji.