JKP „ Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik

Na temelju članka 20a Zakona o radu („sl. novine FBiH“ br. 26716 i 89/18), članka 13. Statuta JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik, članka 6. Pravilnika o radu JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik i članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna („Sl. novine KSB/SBK“, br: 7/19), Odluke Uprave poduzeća o raspisivanju javnog oglasa, broj:2616/21 od 31.08.2021. godine raspisuje:

DOPUNU JAVNOG OGLASA

za prijem u radni odnos

 

Vrši se dopuna javnog oglasa za prijem radnika za slijedeća radna mjesta:

01.Stručni suradnik za financije i računovodstvo – 1 izvršitelj na neodređeno  vrijeme

02.Djelatnik na javnim/zelenim površinama – 2 izvršitelja, radni odnos na  određeno vrijeme    (1 godina)

 

Objavljenog u Dnevnom listu dana 09.09.2021 godinu, Web stranici Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona dana 09.09.2021 godine i Web stranici JKP „Vilenica Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik, kako slijedi:

U dijelu teksta Javnog oglasa „POTREBNA DOKUMENTACIJA za poziciju 01“ iza točke 8. dopunjava se točka 9.  „Certifikat za zvanje Certificirani računovođa.“

Produžava se rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objave ove dopune javnog oglasa u Dnevnom listu, web stranici Zavoda za zapošljavanje i web stranici poduzeća JKP „Vilenica Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik. Rok za podnošenje prijave računa se od zadnje objave dopune javnog oglasa.

U ostalom dijelu Javni oglas ostaje nepromijenjen.

Dostavljeno:

Dnevne novine

Web stranica Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona

Web stranica poduzeća JKP“ Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik

Arhiva

Broj: 2799 /21.                                                                                  DIREKTOR

Datum:13.09.2021.

Svjetlana Tokalić   dipl.ing.građ.