Jedan od najvećih problema današnjice je problem zbrinjavanja otpada, sve veće količine otpada, koje iz godine u godinu sve više rastu. Nove tehnologije koje reproduciraju nove vrste otpada. Problemi sa deponijima, zagađivanjem okoliša, troškovima održavanja, saniranja i otvaranja novih deponija toliko su narasli da je stari način ponašanja i odnosa prema otpadu jednostavno neprihvatljiv.

 

Edukacija kao vrlo važan segment cjelovitog sustava gospodarenja otpadom zaslužuje konstantnu aktivnost u svim sferama društva.
JKP „Vilenica-Čistoća“d.o.o.

 

Novi Travnik djeluje mjerama koje imaju pozitivni predznak i povećavaju efekte odvojenog sakupljanja otpada:

 

  • educirajući građane preko javnih glasila;
  • suradnjom s osnovnim školama izradom letaka s informacijama o potrebi odvojenog sakupljanja, mjestima i mogućnostima odlaganja, obavijesti o pozitivnim efektima;
  • educirajući djecu predškolske dobi i donacijom vrtićima opreme za odvojeno skupljanje otpada u obliku zeke i sl.. Oblik koji dodatno motivira djecu i olakšava posao odgajateljima i učiteljima u njihovom plemenitom zadatku.

 

 

Poznata je činjenica da navike stvorene u djetinjstvu ostaju za čitav život. Zato je iznimno važno već u najranijoj dobi djeteta stvoriti naviku da odvojeno sakupljanje postane način funkcioniranja. Organizacija sustava primarne reciklaže unutar dječjih vrtića i osnovnih škola pruža mogućnost da djeca uz pomoć odgojitelja i učitelja upoznaju potrebu i način odgovornog ponašanja prema prirodi.