Zbog loših uvjeta na prometnici odvoz otpada nije izvršen 16.1.2021.godine  u  sljedećim naseljima ( Šenkovići, Sinokos, Isakovići, Vejzovići, Hadžići , Bukvići).
Obavještavamo cijenjene korisnike usluga da će odvoz otpada gore navedenih naselja biti izvršen naknadno čim dozvole vremenski uvjeti. Korisnici će biti obaviješteni o naknadnom terminu odvoza.
Hvala na razumijevanju!
JKP “Vilenica-Čistoća” d.o.o.