Na temelju članka 13. Statuta JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik, temeljem  odluke Nadzornog odbora broj:  507/22 od 15.2.2022. godine JKP „Vilenica-Čistoća” d.o.o. Novi Travnik i Rješenja o   imenovanju Povjerenstva za provedbu licitacije broj: 1117 /22 od 22.4.2022.godine, direktorica poduzeća Svjetlana Tokalić objavljuje

JAVNU LICITACIJU

za prodaju teretnog vozila Ceddy u vlasništvu JKP „Vilenica-Čistoća” d.o.o. Novi Travnik  putem usmenog javnog nadmetanja

 

za prodaju rashodovanog osnovnog sredstava

(prvi  put):

I predmet prodaje:

 

            TERETNO VOZILO – Caddy,

–          marka vozila- VOLKSWAGEN,

–          godina proizvodnje 1998.godina

–          TIP – 9KF-1Y-1

–          Vrsta goriva – dizel

–          Oblik karoserije – BB FURGON

–          Eko karakteristike – EURO 2,

–          radni obujam motora – 1896 cm³,

–          broj motora – 1Y758362,

–          dopuštena nosivost 580,

–          najveća dopuštena masa 1730 kg,

–          masa vozila- 1150 kg,

–          maksimalna snaga motora- 47 kW

–          broj sjedišta-dva

–          vozilo- nije  u voznom stanju

–          početna cijena 2.000,00 KM

–          Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana

II Pravo sudjelovanja

 • Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravne i fizičke osobe koje prije početka licitacije na ime jamstva uplate novčani iznos (kauciju) u visini od 10% od početne cijene licitiranog osnovnog sredstva na dan obavljanja licitacije, a isti se uplaćuje na blagajni poduzeća JKP “Vilenica -Čistoća“ d.o.o.  u ulici Stjepana Tomaševića bb Novi Travnik,
 • Povrat depozita (kaucije), učesnicima u licitaciji čija ponuda ne bude prihvaćena, izvršit

će se poslije obavljene licitacije,

 • Pravo učešća na licitaciji nemaju uposlenici JKP “Vilenica -Čistoća“ d.o.o.  kao i članovi njihove uže obitelji,

 

III Pregled vozila

 

Vozilo se može pogledati na parkingu JKP “Vilenica -Čistoća“ d.o.o.  Novi Travnik , Stjepana Tomaševića bb, u periodu od 22.4.2022.godine do  4.5. 2022. godine od 09:00 do 12:00 sati. Sredstvo se prodaju u viđenom stanju. Kontakt osoba: Ivo Babić, mob. 063 455 692.

IV Postupak licitacije

 • Usmena javna licitacija će se održati dana 4.5.2022.godine., sa početkom u 12:30 sati u prostorijama JKP „Vilenica -Čistoća” d.o.o. Novi Travnik, Ulica Stjepana Tomaševića b.b.
 • Nakon registracije učesnika, saopćavaju se pravila licitacije;
 • Predsjednik Komisije saopćava sadržaj javnog poziva i poziva učesnike da pristupe
 • Javno usmeno nadmetanje i proglašavanje pobjednika licitacije,
 • Aktivnosti nakon sprovedene licitacije,: verifikacija postupka , verifikacija sprovedene licitacije,
 • Pobjednik usmenog javnog nadmetanja smatra se ponuđač koji je ponudio najveći iznos

za predmetno vozilo,

V Obveze kupca

 • Ponuđač-kupac pobjednik usmenog nadmetanja, dužan je uplatiti puni iznos za kupljeno vozilo u roku od 5 dana od dana proglašenja pobjednika licitacije, nakon čega će se, uz dostavljanje dokaza o uplati, s njim zaključiti kupoprodajni ugovor,
 • Kupac je dužan kupljeno vozilo preuzeti najkasnije 7 dana od dana potpisivanja ugovora,
 • Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac,
 • Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje,
 • Ako kupac odustane od kupovine odnosno ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora, uplaćeni depozit neće mu biti vraćen, smatrat će se da je kupac odustao od kupovine, a JKP “Vilenica -Čistoća“ d.o.o.  Novi Travnik će ugovor sklopiti sa sljedećim najpovoljnijim  ponuditeljom koji je sudjelovao u postupku licitacije.

VI Dodatne informacije

 

 • Učesnicima u licitaciji, čije ponude ne budu prihvaćene, depozit od 10 % od procijenjene

vrijednosti vozila će biti vraćen na blagajni, gdje je i uplaćen,

 • Učesnicima u licitaciji, čije ponude budu prihvaćene- pobjedniku usmenog nadmetanja, na dan Javne licitacije bit će dostavljeni podaci o transakcijskom računu JKP “Vilenica -Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik,  na koji je potrebno izvršiti uplatu iznosa za kupljeno vozilo.

Dostavljeno:

–          Drukčiji Radio Novi Travnik

–          Oglasna ploča poduzeća

–          WEB stranica poduzeća

–           a/a

 

Direktorica  

Svjetlana Tokalić  dipl.ing.građ.