Dana 08.01.2022.godine( subota) u vremenskom razdoblju od 12-16 h,   JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik u suradnji sa  kompanijom Ekopak d.o.o  Sarajevo organizira  uličnu kampanju u okviru regionalnog projekta  „Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu“.

Cilj kampanje jeste povećanje količina prikupljene i reciklirane staklene ambalaže kao i  podizanje ekološke svijesti i informiranje šire javnosti o mogućnosti odlaganja staklenog ambalažnog otpada, u specijalizirane spremnici za staklo tzv. ZVONA, koja se nalaze na desetine lokacija u gradu i u naseljima na području općine Novi Travnik.

Kroz ovu kampanju građani imaju priliku da svoju staklenu ambalažu – najmanje pet (5) iskorištenih staklenih boca, tegli  donesu na lokaciju Trg žrtava Domovinskog rata (ispred zgrade općine Novi Travnik)  potom odlože u specijalni spremnik tzv. „ZVONO“   i za to dobiju prikladnu  simboličnu nagradu. Na dan održavanja kampanje zainteresiranim građanima će se dijeliti promotivni materijali.

Također, vrlo bitno je napomenuti da građani na ovaj način dobivaju priliku da aktivno sudjeluju u smanjenju zagađenja. Reciklažom otpada čuva se životna sredina i produžava vijek trajanja deponije.