Na temelju članka 13. Statuta JKP „Vilenica-čistoća“ d.o.o. Novi Travnik, temeljem odluke Nadzornog odbora broj: 507/22 od 15.02.2022.godine JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik i Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu licitacije broj: 11117/22 od 22.04.2022.godine, direktorica poduzeća Svjetlana Tokalić objavljuje

JAVNU LICITACIJU

za prodaju teretnog vozila Caddy u vlasništvu JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik putem

usmenog javnog nadmetanja

za prodaju rashodovanog osnovnog sredstva

(treći  put):

 

I Predmet prodaje:

 

TERETNO VOZILO – Caddy,

 • marka vozila- VOLKSWAGEN,
 • godina proizvodnje 1998.
 • tip – 9KF-1Y-1,
 • vrsta goriva-dizel,
 • oblik karoserije-BB FURGON,
 • eko karakteristike-EURO 2,
 • radni obujam motora-1896 cm3,
 • broj motora-1Y758362,
 • dopuštena nosivost -580,
 • najveća dopuštena masa-1730 kg,
 • masa vozila-1150 kg,
 • maksimalna snaga motora-47 Kw,
 • broj sjedišta-dva,
 • vozilo-nije u voznom stanju,
 • početna cijena 1.440,00 KM
 • vrijeme i mjesto primopredaje sredstava- do 7 radnih dana

II Pravo sudjelovanja

 

 • Pravo učešća na licitaciji imaju sve pravne i fizičke osobe koje prije početka licitacije na ime jamstva uplate novčani iznos (kauciju) u visini 10% od početne cijene licitiranog osnovnog sredstva na dan objavljivanja licitacije, a isti se uplaćuje na blagajni poduzeća JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. u ulici Stjepana Tomaševića bb, Novi Travnik,
 • Povrat depozita (kaucije), učesnicima u licitaciji čija ponuda ne bude prihvaćena, izvršit će se poslije obavljene licitacije,
 • Pravo učešća na licitaciji nemaju uposlenici JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. kao i članovi njihove uže obitelji.

III Pregled vozila

 

Vozilo se može pogledati na parkingu JKP „Vilenica-čistoća“ d.o.o. Novi Travnik, Stjepana Tomaševića bb, u periodu od 13.05.2022.godine do 23.05.2022.godine od 09:00 do 12:00 sati. Sredstvo se prodaje u viđenom stanju. Kontakt osoba: Ivo Babić, mob. 063 455 692.

IV Postupak licitacije

 • Usmena javna licitacija će se održati dana 23.05.2022.godine, sa početkom u 12:30 sati u prostorijama JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik, ulica Stjepana Tomaševića bb.
 • Nakon registracije učesnika, saopćavaju se pravila licitacije,
 • Predsjednik Komisije saopćava sadržaj javnog poziva i poziva učesnike da pristupe,
 • Javno usmeno nadmetanje i proglašavanje pobjednika licitacije,
 • Aktivnosti nakon sprovedene licitacije; verifikacija postupka, verifikacija sprovedene licitacije,
 • Pobjednik usmenog javnog nadmetanja smatra se ponuđač koji je ponudio najveći iznos za predmetno vozilo.

V Obveze kupaca

 

 • Ponuđač-kupac pobjednik usmenog nadmetanja, dužan je uplatiti puni iznos za kupljeno vozilo u roku do 5 dana od dana proglašenja pobjednika licitacije, nakon čega će se, uz dostavljanje dokaza o uplati, s njim zaključiti kupoprodajni ugovor,
 • Kupac je dužan kupljeno vozilo preuzeti najkasnije 7 dana od dana potpisivanja ugovora,
 • Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac,
 • Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje,
 • Ako kupac odustane od kupovine odnosno ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora, uplaćeni depozit neće mu biti vraćen, smatrat će se da je kupac odustao od kupovine, a JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik će ugovor sklopiti sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačom koji je sudjelovao u postupku licitacije.

VI Dodatne informacije

 

 • Učesnicima u licitaciji, čije ponude ne budu prihvaćene, depozit od 10% od procijenjene vrijednosti vozila će biti vraćen na blagajni, gdje je i uplaćen,
 • Učesnicima u licitaciji, čije ponude budu prihvaćene-pobjedniku usmenog nadmetanja, na dan Javne licitacije bit će dostavljeni podaci o transakcijskom računu JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik, na koji je potrebno izvršiti uplatu iznosa za kupljeno vozilo.

Dostavljeno:

 • Oglasna ploča poduzeća
 • WEB stranica poduzeća
 • a/a

Direktorica

 Svjetlana Tokalić, dipl.ing.građ.