MISIJA I VIZIJA

Misija poduzeća  je:

 • postati društveno odgovorno poduzeće u postupanju sa otpadom i okolišem
 • poboljšati kvalitetu života građana Novog Travnika.
 • sačuvati okoliš za buduće generacije (našu djecu)
 • surađivati sa našim korisnicima usluga u izgradnji ljepšeg i čišćeg Novog Travnika
 • pružati kvalitetne usluge uz uvažavanje najviših standarda u prikupljanju i
  zbrinjavanju otpada, uređenju javnih i zelenih površina i groblja, te ostalih djelatnosti poduzeća
 • održavati sve komunalne objekte i uređaje u stanju funkcionalne sposobnosti uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša, održivog razvitka i javnog interesa lokalne zajednice u kojima djeluje
 • jačanje sustava kontrole poslovanja uz poštivanje važećih standarda transparentnosti poslovanja
 • stalna briga o zadovoljstvu radnika i korisnika svojih usluga
 • pravilno gospodarenje komunalnim otpadom uz osiguravanje sigurnosti i kvalitete u održavanju i čišćenju parkova, javnih površina i gradskog groblja što čini temelj sadašnjeg i budućeg upravljanja poduzećem i to u suradnji s osnivačem.

 

Vizija  poduzeća   

predstavlja široku sliku kojoj neko poduzeće teži. Viziju kao takvu  potrebno je različitim instrumentima implementirati u poslovanje i integrirati je u svakodnevnu proceduru i, ono što je najvažnije, upoznati radnike te korisnike usluga s istom. Upravo zato vizija komunalnog poduzeća u jest:

 • usmjerenje na kontinuirano pružanje izvrsne komunalne usluge razvojem i stalnim unapređivanjem vlastitih tehničko – tehnoloških i ljudskih resursa
 • usmjerenje na principe zaštite okoliša
 • osiguranje stalnog obrazovanja radnika
 • aktivno sudjelovanje u  promicanje ekologije i održivog razvoja općine Novi Travnik

promicanja ekologije i povećanje ekološke svijesti posebno mladih

Svijest o problemima okoliša, sve veći javni pritisak i zakonske mjere mijenjaju način poslovanja u svijetu. Klijenti, korisnici i vlasnici sve češće traže ekološki prihvatljive proizvode i usluge koje pružaju društveno odgovorna poduzeća. Pokazivanje obaveze prema zaštiti okoliša pozitivno će utjecati na kratkoročni i dugoročni uspjeh poduzeća.

ČUVAJMO OKOLIŠ ZAJEDNO !