JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik  obavještava korisnike usluge o promjeni termina prikupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada za naselja Šenkovići.

 

Novi termin odvoza komunalnog otpada je srijeda i počinje se primjenjivati od 28.09. 2022. godine.

 

Molimo korisnike usluga da se prilagode novom terminu odvoza.

Hvala na razumijevanju!

Direktor

Svjetlana Tokalić