Bez aktivnijeg uključivanja građana održivo gospodarenje otpadom bit će samo ideal. Ovim putem upućujemo zahvalu svim građanima, pravnim subjektima i ostalim korisnicima koji su svojim trudom doprinijeli rezultatu koji je ostvarila općina Novi Travnik tj. JKP „ Vilenica-Čistoća“  d.o.o. Novi Travnik u prikupljenim količinama staklenog otpada.

Za vrijeme trajanja Projekta ukupno iz  četiri lokalne zajednice iz BiH predato na reciklažu 208.000 kg staklenog ambalažnog otpada i to: u Novom Travniku 114.000 kg, Bihaću više od 64.000 kg, Konjicu 19.000 kg i Ilidži 11.000 kg.

Vodič za upravljanje staklenom ambalažom nastao je kao rezultat velikog regionalnog projekta pod nazivom ‘Upravljanje staklenom ambalažom u zemljama zapadnog Balkana’.

“Vodič za upravljanje staklenom ambalažom“ je dio informiranja i edukacije stanovništva, odnosno lokalnih samouprava u kojima je proveden projekt, a ponuđen je i ostalim lokalnim samoupravama koje žele uspostaviti efikasan sistem prikupljanja i reciklaže staklenog ambalažnog otpada”.

U recikliranje stakla ubraja se u prvom redu staklena ambalaža, tj. boce za piće i hranu. Drugi stakleni proizvodi se ne miješaju i ne recikliraju zajedno sa staklenom ambalažom, npr. zrcalo, čaše, prozorsko staklo, rasvjetna tijela.

Staklo je pored Aluminiuma jedina ambalaža koja može u nedogled i u potpunosti da se reciklira, ali kod nas i u zemljama u okruženju većina korišćene staklene ambalaže završi na deponijama, gdje staklu treba više od 5.000 godina da se raspadne.

Količine sakupljenog stakla za reciklažu na Zapadnom Balkanu još su daleko od nivoa koji propisuje Europska unija.

Kako je staklo materijal koji se može u potpunosti preraditi i to bezbroj puta, treba prikupiti što veće količine starih staklenki i boca i vratiti ih u tvornicu stakla jer time:

  • štedimo prirodne sirovine (upotrebom 1000 kg starog stakla uštedi se 700 kg pijeska, 200 kg kalcita, 200 kg sode),
  • štedimo energiju (trošak energije pada za 2-3 posto za svakih 10 posto udjela starog stakla u smjesi),
  • recikliranjem jedne boce uštedjet ćemo toliko energije koliko je potrebno žarulji od 60 W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizor 20 minuta,
  • korištenjem starog stakla smanjujemo potrošnju primarnih sirovina i produljujemo životni vijek staklarske peći,
  • smanjujemo onečišćenje okoliša,
  • štedimo prostor na odlagalištima otpada.

Recikliranje stakla troši manje energije nego njegova proizvodnja od pijeska, vapna i sode. Svaka tona stakla iskorištena za proizvodnju novog stakla sačuva oko 315 kg ispuštenog ugljičnog dioksida.

Sav prikupljeni stakleni ambalažni otpad je transportiran na reciklažu u tvornicu Vetropack Straža koja se nalazi u Humu na Sutli (granica Hrvatske i Slovenije).

Ostvareni rezultati  za JKP “Vilenica -Čistoća“ d.o.o. su očekivani, a u narednoj 2023. godini očekujemo da će odvojiti  više za 20% u odnosu na prikupljene količine u 2022. godini.

Ujedno ovim putem pozivamo građane Novog Travnika da i u narednoj godini nastave odvajati otpad i daju svoj doprinos očuvanju prirode i zaštite okoliša. Pokažimo da možemo biti primjer u okruženju.

                                           

Sretna Nova 2023. godina!
Svim korisnicima komunalnih usluga, poslovnim partnerima i suradnicima kao i svim građanima želimo sretnu i uspješnu Novu 2023. godinu!
JKP “Vilenica-Čistoća” d.o.o. Novi Travnik