Broj: 2574 /22

Datum: 09.09.2022.god.

 

OBAVIJEST

KORISNICIMA GROBNIH MJESTA NA GRADSKOM GROBLJU NOVI TRAVNIK

 

  • Obavještavamo korisnike grobnih mjesta da su dužni plaćati godišnju grobnu naknadu u visini od 24.00 KM (sa uključenim PDV-om) po grobnom mjestu,
  • Pozivamo sve korisnike grobnih mjesta koji iz bilo kojeg razloga nisu upisani kao korisnici grobnih mjesta da se odmah prijave i dostave potrebne podatke, isprave, a na temelju kojih se može izvršiti upis u odgovarajuće evidencije radi ispostavljanja računa,
  • Ujedno informiramo korisnike grobnih mjesta  da će računi za godišnju grobnu naknadu za održavanje groblja za 2022.godinu biti ispostavljeni u prosincu (decembru)   2022.godine,
  • Popis ukopanih i popis rezerviranih grobnih mjesta po konfesijama  za koje nedostaju podatci možete pronaći na našoj WEB stranici www.vilenica-cistoca.ba od 01.10.2022.godinepodaci koje ste nam u obvezi dostaviti potrebni su nam radi  upisa u odgovarajuće evidencije vezane za  pojedina grobna mjesta. Sukladno navedenom, JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. poziva sve korisnike koji nemaju reguliran status korisnika grobnih mjesta, koji nisu upisani u grobni očevidnik, koji su naslijedili grobna mjesta, a nisu promijenili korisnika, da bez odgode najkasnije  do dana 01. 12. (prosinca) 2022. godine reguliraju svoj status korisnika grobnog mjesta na Gradskom groblju Novi Travnik i dostave podatke u sjedište  JKP “Vilenica-Čistoća“ d.o.o..
  • Za sve dodatne informacije možete se obratiti u JKP „Vilenica -Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik na adresi Stjepana Tomaševića bb, Novi Travnik, svakog radnog dana od 07: 00 do 13:00 sati ili na telefon 030 791 096.

 

                                                                                                    

                                                                                                            DIREKTOR                                                                                 

                                                                                                        Svjetlana Tokalić