OBAVIJEST O ODVOZU MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA 13.12.2021.
Zbog kvara na kamionu, komunalni otpad nismo u mogućnosti prikupiti i odvesti po redovnom rasporedu danas za naselja Bistro, Rostovo (Has, Rat, Seona) i Sebešić.
Obavještavamo cijenjene korisnike usluga da će odvoz otpada gore navedenih naselja biti izvršen naknadno o čemu će korisnici biti obaviješteni.
Hvala na razumijevanju!
JKP “Vilenica-Čistoća” d.o.o