OBAVIJEST O ODVOZU MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA 24.01.2022.
Zbog loših uvjeta na prometnici odvoz otpada neće biti izvršen dana (24.1.2022. -ponedjeljak) za naselja: Bistro, Reput, Rostovo (Has, Rat, Seona) i Sebešić.
Obavještavamo cijenjene korisnike usluga da će odvoz otpada gore navedenih naselja biti izvršen naknadno 25.01.2022.godine.
Hvala na razumijevanju!
JKP “Vilenica-Čistoća” d.o.o. Novi Travnik