O B A V I J E S T

O odvozu  miješanog komunalnog otpada za Novu Godinu

 

 

JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik  obavještava korisnike naših usluga da će se odvoz miješanog komunalnog otpada  koji  po  Planu odvoza pada petak i subota 01.01.i 02.01.2021.godine, da će se zbog praznika Nova godina ODVOZ  PREBACITI RANIJE NA (SRIJEDA I ČETVRTAK ) . Odvoz otpada će se vršiti prema sljedećem rasporedu:

Raspored odvoza otpada SRIJEDA – 30.12.2020.godine za naselja

  • (Pečuj, Petačići, Zubići, Trenica, Čakići, Zukići, Hercezi, Potočani, Duboko, Opara, Stara Opara,Zapoda, Orašac, Reput, Šeperci, Pričani, Petaci, Lisac).

Raspored odvoza mješanog komunalnog otpada  ČETVRTAK- 31.12.2020. godine  za naselja

  • (Ramljaci, Magistrala-Vodovod-kružni tok, Muholjići, Sinokos, Kopila, Kalbići, Torine, Šenkovići, Čorbegov Han, Margetići, Hadžići, Vejzovići, Pobrđani, zenepići, Krnjića Potok.)

 

*Odvoz otpada prigradska naselja koja su na rasporedu srijeda i četvrtak (30.12. i 31.12.2020.) ostaje nepromjenjen  srijeda(Novo Naselje, Vilenička, Pruga, Budušići, Balaguša i Pećine);četvrtak  (Oskar-Franjgine kuće,Rastovci,Papića kuće,krug Bratstva)

  • Odvoz otpada subota (2.1.2021.) grad.