Poduzeće JKP „Vilenica-Čistoća“d.o.o. Novi Travnik je izvršilo postavljanje  kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada Zeleni otoci  (papir, staklo, plastika i miješani ) u okviru projekta projekta „ Kataliziranje zaštite okoliša za urbani razvoj s niskim udjelom ugljika (UrbanLED) – Zelene logističke sheme.

Lokacije u gradu:

 1. Lokacija 1.( Stjepana Radića BR. Stara lokacija Eko otoka k.p.641/3)
 2. Lokacija 2.ul. Ruđera Boškovića br.37( kod gradskog bazena)
 3. Lokacija 3. ulica Ljudevita Gaja  broj. 12 ( kod osnovne škole Novi Travnik)
 4. Lokacija 4.ulica ruđera Boškovića  br.21 ( kod Grića)

 

Zeleni otok je jasno označeno i lako dostupno mjesto na kojem građani mogu u namjenske spremnike odložiti odvojeno prikupljeni otpad koji svakodnevno nastaje u većim količinama kao što je papir, plastika, staklo,  itd. Izdvojenim sakupljanjem i odlaganjem otpada u zelene otoke, omogućuje se iskorištavanje tih vrijednih sirovina, smanjenje količine otpada koji završava svoj ciklus na odlagalištima, te se potpomaže u rješavanju gorućeg problema zaštite okoliša. Kad su zeleni otoci puni, praznimo ih na našem krugu poduzeća, gdje se otpad dodatno sortira i priprema za daljnju isporuku.

 

Isto  tako izvršeno je postavljanje posuda (kontejnera)  za LUG na dvanaest lokacija u gradskoj zoni i to:

 1. Lokacija 1.(Ivana Meštrovića  br.21- kod autobusni kolodvor Bare)  
 2. Lokacija 2.(Stjepana Radića  br.8.)
 3. Lokacija 3 (Ive Andrića br.31-iza Hypo banke)
 4. Lokacija 4. (Ljudevita Gaja  br.22)
 5. Lokacija 5 .(Ljudevita Gaja br.31)
 6. Lokacija 6.(Fra Marijana Šunjića br.4)
 7. Lokacija 7. (Ruđera Boškovića  br.44.)
 8. Lokacija 8. (Ruđera Boškovića  br.21.)
 9. Lokacija 9. (Ruđera Boškovića   br.7.
 10. Lokacija 10. (Kalinska br.16.)
 11. Lokacija 11. (Mehmeda Spahe br.5.)
 12. Lokacija 12. (Stjepana Tomaševića br.30.)

Molimo sve građane da žar i lug iz peći ne odlažu u kante i kontejnere sa ostalim otpadom jer dolazi do zapaljenja kontejnera i kamiona, već ih odlažite u posebne označene posude (kontejnere) za LUG  koje će se pokupiti od strane komunalnog poduzeća.

Potrebna je odgovorna suradnja svih nas, jer svi mi,  stvaramo otpad, svih nas se to tiče!

Stoga vas najljepše molimo da se uključite, započnete sa odvojenim prikupljanjem papira i doprinesete u zaštiti okoliša na području općine Novi Travnik.

Odvojenim sakupljanjem otpada možemo bitno smanjiti količinu otpada koji se odlaže, a s druge strane možemo iskoristiti brojne vrijedne sastojke otpada koji su dosad nepovratno završavali na odlagalištima.

Ukoliko uočite nepravilno odlaganje otpada, molimo Vas kontaktirajte JKP “Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik  (030/791/096 e-mail: info@vilenica-cistoca.ba)

 

JKP Vilenica-Čistoća“ d.o.o. u službi očuvanja okoliša!