Broj: 2577 /22

Datum: 5.9.2022.god.

 Obavijest o ulasku u groblje

U cilju odavanja dužnog poštovanja osobama koje su sahranjene na grobljima kao i osiguravanja uvjeta za obavljanje sahrana na dostojanstven način, te očuvanja infrastrukture groblja, zabranjuje se ulaz motornim vozilima na groblja kojima upravlja i gazduje JKP „Vilenica -Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik.

Ulazak u groblje je moguć isključivo uz odobrenje Uprave poduzeća.

Prednost prilikom odobravanja ulaska na groblje imaju:

–         Ratni vojni invalidi,

–         Civilne žrtve rata,

–         Osobe sa invaliditetom,

–         Osobe sa poteškoćama u razvoju

–         Osobe starije životne dobi,

–         Osobe narušenog zdravlja.

Pored ispunjenog zahtjeva za odobravanje ulaska na groblje, podnosioci zahtjeva su dužni dostaviti i dokaz da pripadaju nekoj od navedenih kategorija ili navesti druge razloge zbog kojih smatraju da im se treba odobriti ulazak na groblje.

Od zabrane ulaska u groblje izuzeti su izvođači radova na proširenju i uređenju groblja, izvođači klesarskih radova i vozila koja obavljaju prijevoz preminulih osoba.

Zahtjev možete preuzeti na web stranici poduzeća www.vilenica-cistoca.ba

Zahtjev sa pratećim dokumentima možete dostaviti putem elektronske pošte na mail adresu: info@vilenica-cistoca.ba, ili osobno  na adresu Stjepana Tomaševića bb, 72 290 Novi Travnik .

                                                                                                                                        Direktor:

                                                                                                                                Svjetlana Tokalić,  dipl.ing.građ.