O B A V  I J E S T

Poštovani korisnici naših usluga,

Kao što smo već informirali javnost, rad našeg poduzeća  prilagodili smo novonastaloj epidemiološkoj situaciji izazvanoj pojavom pandemije koronavirusom.
Raspored radnog vremena:

Upravna zgrada ul. Stjepana Tomaševića bb

  • u radne dane, ponedjeljak, utorak,srijeda,četvrtak i petak radno vrijeme je u vremenskom periodu od 7,00-14,00  sati

Naplatno mjesto JKP“Vilenica-Čistoća“ d.o.o. ul. Ive Andrića br.11

  • u radne dane, ponedjeljak, utorak,srijeda,četvrtak i petak radno vrijeme je u vremenskom periodu od 8,00-14,00 sati      

 subota  radno vrijeme je u vremenskom periodu od 9,00-12,00  sati

 

Dezinfekcija kompletnih uredskih prostorija, magacina, radionice i vozila  se vrši dva puta dnevno u periodu u 10,00 sati i  15,00 sati. Molimo kupce  da prilikom dolaska poštuju preporuke nadležnih institucija i ustanova, da poštuju prostor socijalne udaljenosti, koriste sredstva zaštite (maske, rukavice i dr.). Isto tako napominjemo na mogućnost korištenja elektroničkih načina plaćanja (Internet i mobilno bankarstvo), a sve s ciljem vlastite zaštite ali i zaštite naših uposlenika.

Uplate se mogu izvršiti na sljedeće račune:

JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. ul. Stjepana Tomaševića bb

                                        72 290 Novi Travnik

                                        Br.računa: 1549995000451030 Intesa San Paolo banka   

                                                            3060460000011587 Addiko Bank d.d.   

                                                            1326002003878429 NLB-Tuzlanska banka   

                                                            1610550033390051 Raiffeisen banka

Želimo još jednom poručiti svim našim korisnica da smo organizirani i za rad u ovoj kriznoj situaciji, i da će na cijelom području usluga biti uredna.