Na temelju Naredbi Kriznog štaba Ministarstva zdravstva i socijalne politike SBK/KSB,  i Statuta JKP „Vilenica Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik direktorica poduzeća donosi:

 

O D L U K U

O posebnom režimu rada JKP“Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik dok traje opasnost od širenja Coronavirusa- COVID 9

Povodom aktuelne i trenutne situacije izazvane pandemijom  COVID- 9, te proglašenju stanja nesreće u FBiH , direktorica donosi Odluku  o sljedećim mjerama  zaštite radnika i ostalih lica.

 1. U cilju smanjenja negativnog utjecaja coronavirusa (COVID-19) na radnike poduzeća i korisnike

naših usluga (koji su došli izmiriti svoje obaveze) pri radu uprave i prostora blagajne (u krugu poduzeća/ ul. Ive Andrića). Zbog velikog protoka trećih lica kroz prostorije poduzeća (navedenih službi) i bliskog kontakta sa radnicima poduzeća. Da bi se umanjila mogućnost prenosa Propisuju se korektivne/preventivne mjere:

 Na temelju Naredbi Kriznog štaba Ministarstva zdravstva i socijalne politike:

 

 • uvodi se dvokratno radno vrijeme i to:

Upravna zgrada u ulici Stjepana Tomaševića  od 07:00 do 10: 00  i 11: 15:00 sati

Naplatno mjesto ulica Ive Andrića  od 08:00 10:00 i 11:16:00

 • termini pojačane dezinfekcije i higijenske kontrole prostora upravne zgrade, prostora za radnike, magacina, radionice,  portirnice i blagajni poduzeća.

( I  termin dezinfekcije 10 h) ; ( II termin 15 h) kao i evidenciju provođenja propisane mjere,

 • obavijestiti sve naše korisnike,  da u što većoj mjeri u saradnji sa bankama koriste mogućnosti elektronskog plaćanja računa prema JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o.  (putem e-računa ili mobilnog bankarstva) putem inkasanata na terenu prilikom podjele računa
 •  propisan optimalan broj osoba koje mogu istovremeno ući u navedene prostorije poduzeća ( jedna osoba), – održavati socijalnu distancu –  minimalna distanca između naših radnika i posjetitelja (min.1 m udaljenosti),
 •   osigurati sredstva osobne zaštite radnika poduzeća koja su u kontaktu sa trećim licima.
 1. Radnici poduzeća JKP „Vilenica -Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik u velikoj su opasnosti od širenja koronavirusa COVID – 19, pri obavljanju svojih svakodnevnih aktivnosti. Kako bi se smanjila mogućnost širenja koronavirusa neophodno je poduzimati adekvatne preventivne mjere.

Propisuju se korektivne/preventivne mjere:

U cilju smanjenja mogućnosti prenosa koronavirusa COVID – 19 , neophodno je poduzeti sljedeće preventivne mjere:

 • pojačano provoditi mjere čišćenja i dezinfekcije radnih prostora (svih kancelarijskih prostora, mokrih čvorova, prostora magacina, radionice, prostora za radnike, portirnice, prostora za reciklažu, specijalnih vozila za odvoz otpada, svih vozila koji su u vlasništvu poduzeća  ),
 • aktiviranje i pranje lokacija/ podloga i kontejnera po gradu
 • pojačanje aktivnosti na svakodnevnom čišćenju javnih površina, trgova , parkinga, ostalih javnih površina , lokacija za kontejnere i dr.
 • učestaliji odvoz otpada sa frekventnih lokacija urbani/ruralni
 • osigurati potrebne količine zaštitnih sredstava i opreme za potrebe: radnika, blagajnika, vozača, radnika na održavanju objekata i opreme,
 • zabraniti okupljanja radnika (više od 3 radnika), a poslovne komunikacije obavljati telefonom po potrebi
 • omogućiti radnicima održavanje osobne higijene (pranja ruku) uz korištenje dezinfekcionih sredstava,
 • terenski rad će biti prilagođen mjerama hitnosti i nužnosti i biće reduciran u vremenu rizika od širenja zaraze.
 • obvezuju se radnici da vrše provjetravanje radnih prostora, svakodnevno pranje i dezinfekciju vozila za odvoz otpada, vozila za reciklažu i ostale opreme koju koriste prilikom rada
 • dati obavještenja svim radnicima koji se vraćaju iz inostranstva, ili radnicima kod kojih se pojavljuju simptomi bolesti o načinu telefonskog javljanja odgovornim osobama tj. Pridržavanja preporuka za stanovništvo.
 • omogućiti radnicima koji nisu neophodni u procesu rada i invalidima rada korištenje godišnjeg odmora
 • ukoliko postoji potreba građana za hitnim i prioritetnim uslugama možete se informirati putem telefona Poduzeća: 030/791 096.
 • ova Odluka će se po potrebi usklađivati sa naredbama Kriznih štabova i institucija

Odluka stupa na snagu odmah, rok izvršenja Odluke -odmah, za realizaciju/provođenje  ove Odluke zadužuju se rukovodioci  i svi radnici JKP“Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik.