Poduzeće JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik  obavještava građane, cijenjene korisnike svojih usluga, da je u tijeku proljetna akcija prikupljanja i odvoza kabastog otpada koja počinje 25.4.2022.godine i traje do 29.4.2022. godine.

Pod kabastim otpadom podrazumijeva se svaki otpad iz domaćinstava, najčešće dotrajali predmeti iz domaćinstava, stari namještaj, dijelovi sanitarne opreme, otpad  koji se po svojoj veličini, količini, nastanku i sastavu ne smatra kućnim otpadom, te se kao takav ne može odlagati u kontejnere i PVC posude (stari namještaj, otpad bijele tehnike, dotrajali aparati iz domaćinstva, elektronski i drugi kabasti predmeti).

Za sva eventualna pitanja u vezi organizacije odvoza kabastog otpada, građani se mogu obratiti na slijedeće kontakt brojeve telefona: 030//791-096 i 063/455-692, putem e-mail adrese: info@vilenica-cistoca.ba ili posjetom službenoj WEB: www.vilenica-cistoca.ba,  facebook stranici JKP “Vilenica-Čistoća“ d.o.o.Novi Travnik. Napominjemo da su ovo dani iznošenja kabastog otpada po MZ, ulicama i molimo Vas da se pridržavate navedenih termina naznačenih za Vaše MZ  i ulice u kojima stanujete.

Akcija će se odvijati od 25.4.2022. do 29.4.2022.god.

Raspored prikupljanja i odvoza kabastog otpada na području općine Novi Travnik

Poduzeće JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik  obavještava građane, cijenjene korisnike svojih usluga, da će se u periodu od 25.4.2022.godine do 29.4.2022. godine vršiti prikupljanje i odvoz kabastog otpada na području općine  Novi  Travnik, u kojima je uspostavljen sistem organiziran  odvoza otpada, prema prethodno utvrđenom rasporedu:

Redni broj Mjesna zajednica Lokacija odlaganja kabastog otpada Termini prikupljanja

 

Termin odvoza
1. MZ Nević Polje -Granica N. Travnik- Travnik   ( proširenje) 25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak) 29.4. 2022.godine (petak)
2. MZ Bućići -Potok stara pruga ( Raskrižje)  – Prodavnica Oskar

–  Križanje prema Trišnjicama

–  Groblje Podbučići

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

29.4. 2022.godine (petak)

29.4. 2022.godine (petak)

29.4. 2022.godine (petak)

29.4. 2022.godine (petak)

3. MZ Stojkovići   -Lokacija kod Osnovne škole (Proširenje)   25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak) 29.4. 2022.godine (petak)
4. MZ Rankovići -Plandište

– Stari Hrast ( Raskrižje, proširenje)

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

29.4. 2022.godine (petak)

29.4. 2022.godine (petak)

5. MZ Rastovci –  TAXI MIJO kuća ( proširenje)

–  proširenje kod mosta ispod Barnjak kuće

-proširenje kod Vidaka- Papića kuće

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

29.4. 2022.godine (petak)

29.4. 2022.godine (petak)

29.4. 2022.godine (petak)

6. MZ Trenica Trenica-Osnovna škola ( proširenje), kod Vage na lageru

Potočani-lokacija  osnovna škola

Čakići- korito

Hercezi- krivina do sela

-Duboko- -Prva krivina do sela ( proširenje)

-Zubići-kod kapelice

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

29.4. 2022.godine (petak)

29.4. 2022.godine (petak)

29.4. 2022.godine (petak)

29.4. 2022.godine (petak)

29.4. 2022.godine (petak)

29.4. 2022.godine (petak)

29.4. 2022.godine (petak)

7. MZ Opara -Stara Opara raskrižje- benzinska crpka

-Autobusko stajalište ( proširenje)

-Bistro- Korito ( proširenje)

-Orašac- Kod džamije

– Reput – kod lokacije kontejnera

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak) 25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

29.4. 2022.godine (petak) 29.4. 2022.godine (petak)

29.4. 2022.godine (petak)

29.4. 2022.godine (petak)

29.4. 2022.godine (petak)

8. MZ Pečuj Pečuj –Namikova prodavnica

Petačići -Mejtaf

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

29.4. 2022.godine (petak)

29.4. 2022.godine (petak)

9. MZ Zagrlje -Lisac- krivina (proširenje)

– Monjići –Na skretanju u selo

-Pričani – kod kontejnera

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

29.4. 2022.godine (petak)

29.4. 2022.godine (petak)

29.4. 2022.godine (petak)

Redni broj Mjesna zajednica Lokacija odlaganja kabastog otpada

 

Termini prikupljanja

 

Termin odvoza
10. MZ Rostovo Seona- kontejnerska lokacija

Čumurane- kontejnerska lokacija

Rat- kontejner iznad groblja

Has- kontejnerska lokacija

Sebešić- kod Lovačkog doma -Seona- kontejnerska lokacija

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

29.4. 2022.godine (petak)

29.4. 2022.godine (petak)

29.4. 2022.godine (petak)

29.4. 2022.godine (petak)

29.4. 2022.godine (petak)

29.4. 2022.godine (petak)

11. MZ Pribilovići Pribilovići -Raskrižje za Elezovac ( proširenje)

Budušići- Čelamova kuća- raskrižje

Novo Naselje- parking gradskog groblja

Balaguša- okretnica

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

25.4.42022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

29.4. 2022.godine (petak)

29.4. 2022.godine (petak) 29.4. 2022.godine (petak)

29.4. 2022.godine (petak)

12. MZ Margetići Margetići – raskrižje Hađići, Pobrđani

Vejzovići- prije ulaza u selo proširenje

Hađići -krivina prema groblju

Pobrđani- u selu proširenje

Zenepići- proširenje prije ulaza u selo

G. Margetići -proširenje prije ulaza u selo

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

29.4. 2022.godine (petak)

29.4. 2022.godine (petak)

29.4. 2022.godine (petak)

29.4. 2022.godine (petak)

29.4. 2022.godine (petak)

29.4. 2022.godine (petak)

13. MZ Vodovod Školska zgrada-  kontejnerska lokacija Muholjići- krivina prije sela

Krnjića Potok put kod mosta ( proširenje)

Bukvići- proširenje

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

29.4. 2022.godine (petak)

29.4. 2022.godine (petak)

29.4. 2022.godine (petak)

29.4. 2022.godine (petak)

14. MZ Kasapovići Kasapovići- Tabana

Isakovići – lokacija u blizini lokalnog groblja

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak) 25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak) 29.4. 2022.godine (petak) 29.4. 2022.godine (petak)
15. MZ Šenkovići Šenkovići -Autobusko stajalište- ulaz u selo

Torine –Kod Mejtafa

Kopila-Zeko Hasan

Sinokos – vrh sela ( proširenje)

Križanje  puta (zaseok prema Papri)

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak)

29.4. 2022.godine (petak)

29.4. 2022.godine (petak)

29.4. 2022.godine (petak)

29.4. 2022.godine (petak)

16. MZ Pečine Pečine -Ruda- kontejnerska lokacija 25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak) 29.4. 2022.godine (petak)

Raspored prikupljanja i odvoza kabastog otpada po ulicama na području općine Novi Travnik          

Poduzeće JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik  obavještava građane, cijenjene korisnike svojih usluga, da će se u periodu od 25.4 . 2022. godine do    29. 4. 2022. godine vršiti prikupljanje i odvoz kabastog otpada po ulicama, prema prethodno utvrđenom rasporedu:

Redni broj Naziv ulice Lokacija odlaganja kabastog otpada Termini prikupljanja

 

Termin odvoza
1. Ulica Fra Marijana Šunjića Kontejnerske lokacije 25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak) 29.4. 2022.godine (petak)
2. Ulica Kraljice Katarine Kotromanić Parking Gradskog groblja 25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak) 29.4. 2022.godine (petak)
3. Ulica Kulina Bana Kontejnerske lokacije 25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak) 29.4. 2022.godine (petak)
4. Ulica Stjepana Tomaševića Kontejnerske lokacije 25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak) 29.4. 2022.godine (petak)
5. Ulica Šehidska Kontejnerske lokacije 25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak) 29.4. 2022.godine (petak)
6. Ulica Vilenička Kontejnerske lokacije 25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak) 29.4. 2022.godine (petak)
7. Ulica Ljudevita Gaja Kontejnerske lokacije 25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak) 29.4. 2022.godine (petak)
8. Ulica Trg Zlatnih Ljiljana Kontejnerske lokacije 25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak) 29.4. 2022.godine (petak)
9. Ulica Ruđera Boškovića Kontejnerske lokacije 25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak) 29.4. 2022.godine (petak)
10. Ulica Mehmeda Spahe Kontejnerske lokacije 25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak) 29.4. 2022.godine (petak)
11. Ulica Kalinska Kontejnerske lokacije 25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak) 29.4. 2022.godine (petak)
12. Ulica Omladinska Kontejnerske lokacije 25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak) 29.4. 2022.godine (petak)
13. Ulica Kralja Tvrtka Kontejnerske lokacije 25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak) 29.4. 2022.godine (petak)
14. Ive Andrića Kontejnerske lokacije 25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak) 29.4. 2022.godine (petak)
15. Ulica Stjepana Radića Kontejnerske lokacije 25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak) 29.4. 2022.godine (petak)
16. Ulica Ivana Meštrovića Kontejnerske lokacije 25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak) 29.4. 2022.godine (petak)
17. Ulica Hanumina Kontejnerske lokacije 25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak) 29.4. 2022.godine (petak)
18. Ulica Patriotske lige Kontejnerske lokacije 25.4.2022.g do 29.4.2022.g (ponedjeljak- petak) 29.4. 2022.godine (petak)

 

Napomena: Pod kabastim otpadom podrazumijeva se svaki otpad iz domaćinstava, koji se po svojoj veličini, količini, nastanku i sastavu ne smatra kućnim otpadom, te se kao takav ne može odlagati u kontejnere i PVC posude (stari namještaj, otpad bijele tehnike, dotrajali aparati iz domaćinstva, elektronski i drugi kabasti predmeti). Za sva eventualna pitanja u vezi organizacije odvoza kabastog otpada, građani se mogu obratiti na slijedeće kontakt brojeve telefona: 030//791-096 i 063/455-692, putem email adrese: info@vilenica-cistoca.ba ili posjetom službenoj WEB: www.vilenicacistoca.ba,  facebook stranici JKP “Vilenica-Čistoća“ d.o.o.Novi Travnik. Napominjemo da su ovo dani iznošenja kabastog otpada po MZ, ulicama i molimo Vas da se pridržavate navedenih termina naznačenih za Vaše MZ i ulice u kojima stanujete.