Poziv korisnicima grobnih mjesta na Gradskom groblju Novi Travnik
Mole se srodnici ukopanih osoba ili druga lica koja vode brigu o grobnom mjestu da se u što kraćem roku jave u upravu JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik radi izmirenja godišnje grobne naknade za održavanje sukladno “Pravilniku o upravljanju i održavanju Gradskog groblja Novi Travnik”.
Člankom 16. “Pravilnika o upravljanju i održavanju Gradskog groblja Novi Travnik” je propisano, za zakupljeno grobno mjesto osoba plaća godišnju naknadu. Člankom 17. navedenog Pravilnika je propisano, komunalno poduzeće koje upravlja grobljem ukoliko zainteresirana osoba ne plaća godišnju naknadu može raskinuti ugovor o zakupu i ustupiti grobno mjesto drugoj zainteresiranoj osobi.
Komunalno poduzeće koje upravlja grobljem će prije ustupanja pismeno upozoriti osobu o obavezama plaćanje godišnje naknade i odrediti rok u kojem osoba treba platiti godišnju naknadu s tim da rok ne može biti kraći od 15 dana. Ukoliko za zakupljeno grobno mjesto ili grobnicu zainteresirana osoba izmiri godišnju naknadu u roku koji je određen u stavu 3. ovog članka, grobno mjesto se neće ustupiti drugoj zainteresiranoj osobi.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti u JKP „Vilenica -Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik na adresi Stjepana Tomaševića bb, Novi Travnik, ili na telefon 030 791 096. Tel: 030/ 791-096
e-mail, info@vilenica-cistoca.ba, WEB stranicu: www.vilenica-cistoca.ba
Uplate možete izvršiti na brojeve računa: 1549995000451030- Intesa San Paolo banka 3060460000011587-Addiko Bank, 1326002003878429 NLB-Tuzlanska banka, 1610550033390051 Raiffeisen banka, na naplatnom mjestu u ul. Stjepana Tomaševića bb.
 
 
Direktor: Svjetlana Tokalić
Novi Travnik, 08.12.2023.godine