OBAVIJEST

Pranje i dezinfekcija lokacija za kontejnere i kontejnera 

Vezano za novonastalu situaciju uzrokovanu pojavom corona virusa (COVID-19) obavještavamo naše građane da će JKP „Vilenica Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik u cilju  smanjenja negativnog utjecaja virusa na građane Novog Travniku izvršiti pranje i dezinfekciju lokacija za kontejnere  i kontejnera   dana 30.3.2020. godine u gradskoj zoni.

JKP “Vilenica-Čistoća”d.o.o. Novi Travnik