PRIKUPLJANJE, ODVOZ I DEPONIRANJE OTPADA

JKP “Vilenica- Čistoća” d.o.o. Novi Travnik  obavlja djelatnost prikupljanja, transporta i deponiranja komunalnog otpada na području općine Novi Travnik. Prikupljanje otpada se vrši po usvojenom Programu, a koji je rađen uzimajući u obzir prometnu infrastrukturu, urbanistička rješenja naselja, pokrivenost posudama za odlaganje otpada i suvremeno rješavanje problema upravljanja otpadom.

U gradu deponiranje otpada se vrši u 185 kontejnera čiji je volumen1,1 m³ i odvoz se vrši specijalnim kamionom. U 56 naseljenih mjesta deponiranje otpada se vrši u kontejnere 1,1m³ i 2.800 PVC kanti čiji je zapremina 120-140 litara, a odvoz se vrši specijalnim vozilima za odvoz otpada.

Pored ovih redovnih aktivnosti, u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, tijekom godine se organiziraju proljetne i jesenje akcije odvoza kabastog otpada.

 

Javno komunalno poduzeće „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik vrši prikupljanje, odvoz i deponiranje komunalnog otpada za stanovnike koji žive u 56 sela/prigradska naselja i 14 ulica koje se nalaze na teritoriji Općine Novi Travnik.

Odvoz otpada je djelatnost od općeg društvenog interesa i plaćanje usluga odvoza otpada jedna je od osnovnih i prioritetnijih obaveza sviju nas. Regulirana je Zakon o komunalnim djelatnostima (“Služene novine Srednjobosanskog kantona”, broj: 13/13) Odluka o komunalnom redu(„Službeni glasnik“ Općine Novi Travnik broj: 104/10 i 2/14), Zakon o zbrinjavanju otpada Srednje-bosanskog kantona(“Služene novine Srednjobosanskog kantona”, broj:04/05), Statut JKP„Vilenica-Čistoća“d.o.o.NoviTravnik).

Komunalni otpad obuhvata otpad koji potiče iz domaćinstava, trgovina, ugostiteljskih objekata, malih obrta, poslovnih zgrada i institucija (odgojne i obrazovne ustanove, dom zdravlja, administrativne zgrade, …), kao i otpad od održavanja parkova, čišćenja ulica itd.

Prikupljeni komunalni otpada se odlaže na Regionalnu deponiju „Mošćanica“ d.o.o. Zenica.

r.br.Vrsta naknadeCijena bez PDV-aPDV 17% Cijena sa PDV-om
1.Naknada za pravna lica
1.1.Ugostiteljski objekti i trgovine mješovitom robom1,00 KM/m20,17 KM/m21,17 KM/m2
1.2.Ostale trgovine, uredi, javne institucije i mali obrti0,80 KM/m20,14 KM/m20,94 KM/m2
1.3.Osnovne i Srednje škole0,10 KM/m20,01 KM/m20,11 KM/m2
1.4.Vrtići, domovistaraca i edukacijski centri0,30 KM/m20,05 KM/m20,35 KM/m2
1.5.Kiosci25,00 KM (paušal)4,25 KM (paušal)29,25 KM (paušal)
1.6.Benzinske crpke150,00 KM (paušal)25,50 KM (paušal)175,50 KM (paušal
1.7.Proizvođaći BNT zona, Ratanjska, Stojkovići i Neobarje
– Zatvoreni proizvodni pogoni sa skladištima do 3.000 m20,10 KM/m20,0170 KM/m20,1170 KM/m2
– Zatvoreni proizvodni pogoni sa skladištima do 5.000 m20,08 KM/m20,0136 KM/m20,0936 KM/m2
– Zatvoreni proizvodni pogoni sa skladištima do 10.000 m20,05 KM/m20,0085 KM/m2 0,0585 KM/m2
– Zatvoreni proizvodni pogoni sa skladištima do 20.000 m20,03 KM/m20,0051 KM/m20,0351 KM/m2
– Zatvoreni proizvodni pogoni sa skladištima preko 20.000 m20,02 KM/m20,0034 KM/m20,0234 KM/m2
2.Naknada za fizička lica
2.1.Fizičke osobe (min. 1 član a maksimalno 4 člana)2,99 KM po članu0,51 KM po član3,50 KM po članu
2.2.Odvoz smeća iz prigradskih naselja i sela6,84 KM paušal po domaćinstvu1,16 KM paušal po domaćinstvu8,00 KM paušal po domaćinstvu
3.Naknada za odvoz kontejnera
3.1.Naknada za odvoz kontejnera (V=5-7 m3) građevinskog otpada (šuta)
I zona grad
51,28 KM/kontejner8,72 KM/kontejner60,00 KM/kontejner
3.2.Naknada za odvoz kontejnera (V=5-7 m3) građevinskog otpada (šuta)
II zona prigradska naselja
68,38 KM/kontejner11,62 KM/kontejner80,00 KM/kontejner
3.3.Naknada za odvoz kontejnera (V=5-7 m3) komunalnog otpada
I zona grad
90,00 KM/kontejner15,30 KM/kontejner105,30 KM/kontejner
3.4.Naknada za odvoz kontejnera (V=5-7 m3) komunalnog otpada
II zona prigradska naselja
100,00 KM/kontejner 17,00 KM/kontejner117,00 KM/kontejner
3.5.Naknada za odvoz kontejnera (V=1,1 m3) komunalnog otpada
I zona grad
25,00 KM/kontejner4,25 KM/kontejner29,25 KM/kontejner
3.6.Naknada za odvoz kontejnera (V=1,1 m3) komunalnog otpada
I zona grad
35,00 KM/kontejner5,95 KM/kontejner40,95 KM/kontejner
3.7.Naknada za istovar građevinskog otpada (šuta) u krugu poduzeća5,13 KM/m30,87 KM/m36,00 KM/m3
r.br.Vrsta naknade Cijena sa PDV-om
1.Naknada za pravna lica
1.1.Ugostiteljski objekti i trgovine mješovitom robom1,17 KM/m2
1.2.Ostale trgovine, uredi, javne institucije i mali obrti0,94 KM/m2
1.3.Osnovne i Srednje škole0,11 KM/m2
1.4.Vrtići, domovistaraca i edukacijski centri0,35 KM/m2
1.5.Kiosci29,25 KM (paušal)
1.6.Benzinske crpke175,50 KM (paušal
1.7.Proizvođaći BNT zona, Ratanjska, Stojkovići i Neobarje
– Zatvoreni proizvodni pogoni sa skladištima do 3.000 m20,1170 KM/m2
– Zatvoreni proizvodni pogoni sa skladištima do 5.000 m20,0936 KM/m2
– Zatvoreni proizvodni pogoni sa skladištima do 10.000 m2 0,0585 KM/m2
– Zatvoreni proizvodni pogoni sa skladištima do 20.000 m20,0351 KM/m2
– Zatvoreni proizvodni pogoni sa skladištima preko 20.000 m20,0234 KM/m2
2.Naknada za fizička lica
2.1.Fizičke osobe (min. 1 član a maksimalno 4 člana)3,50 KM po članu
2.2.Odvoz smeća iz prigradskih naselja i sela8,00 KM paušal po domaćinstvu
3.Naknada za odvoz kontejnera
3.1.Naknada za odvoz kontejnera (V=5-7 m3) građevinskog otpada (šuta)
I zona grad
60,00 KM/kontejner
3.2.Naknada za odvoz kontejnera (V=5-7 m3) građevinskog otpada (šuta)
II zona prigradska naselja
80,00 KM/kontejner
3.3.Naknada za odvoz kontejnera (V=5-7 m3) komunalnog otpada
I zona grad
105,30 KM/kontejner
3.4.Naknada za odvoz kontejnera (V=5-7 m3) komunalnog otpada
II zona prigradska naselja
117,00 KM/kontejner
3.5.Naknada za odvoz kontejnera (V=1,1 m3) komunalnog otpada
I zona grad
29,25 KM/kontejner
3.6.Naknada za odvoz kontejnera (V=1,1 m3) komunalnog otpada
I zona grad
40,95 KM/kontejner
3.7.Naknada za istovar građevinskog otpada (šuta) u krugu poduzeća6,00 KM/m3