U tijeku je sadnja ukrasnih stabala u užoj gradskoj zoni
Ove jeseni izvršena je sadnja ukrasnih sadnica drveća i grmlja.
Djelatnici JKP “Vilenica-Čistoća” d.o.o. ovih dana intenzivno uređuju gradske zelene površine. U Ulici Ljudevita Gaja zasađene su sadnice Prunus serrulata kanzan. U narednom periodu gradsko područje bit će oplemenjeno vizuelno, estetski i hortikulturno sa oko 70 komada novih sadnica. Riječ je o dobrim i kvalitetnim sadnicama (Quercus rubra,Acer rubrum Platanus) Robinia pseudacacia, Weigela florida i dr.)
Financijska sredstva za nabavku sadnica je osigurala Općina Novi Travnik.