UPRAVA

Javno komunalno poduzeće utemeljeno je kao državno poduzeće „Vilenica“Novi Travnik 1957.godine, od kada je obavljalo sve poslove iz komunalne djelatnosti, uključujući i održavanje lokalnih puteva. Poduzeće je prije rata, u ovisnosti od promjena u zakonskom položaju ove djelatnosti i konkretnih uvjeta na području općine, mijenjalo obim djelatnosti, ali je uvijek djelovalo kao samostalni pravni subjekt od javnog interesa na razini Općine. Za vrijeme rata poduzeće je djelovalo kao jedinica posebne namjene pri Općinskom štabu civilne zaštite, a odmah poslije rata reaktivira djelatnost i registrira se kao Javno poduzeće “Vilenica“ Novi Travnik 04.10.1994.godine. Usklađivanje statusa sa Zakonom o gospodarskim društvima Poduzeće je izvršilo izmjenu  23.04.2002.godine., kada je promjenilo naziv u Javno komunalno poduzeće“Vilenica-Čistoća“  Novi Travnik, a od 04.07.2008. godine vrši usklađivanje sa novim Zakonom o Javnim poduzećima i registrira se kod Općinskog suda Travnik pod sadašnjim nazivom Javno komunalno poduzeće“Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik. Poduzeće se financira iz vlastitih prihoda.

DIREKTOR: 

Svjetlana Tokalić mag.građ.

NADZORNI ODBOR:

Azir Đulić (predsjednik)

Martina Kovač (član)

Tihomir Sučić (član)

SKUPŠTINA:

Jasmin Skopljak (predsjednik)

Stjepan Medić (član)

Renata Gudelj (član)

ODBOR ZA REVIZIJU:

Mahira Perenda  (predsjednik)

Tanja Gavrić (član)

Ivan Livančić  (član)