Zimska služba- informacija

Zimska služba ima zadaću osigurati mogućnost odvijanja prometa cestama uz najveću moguću sigurnost sudionika u prometu koja se može postići raspoloživim sredstvima. Da bi sustav zimske službe kao takav funkcionirao, nužna je i dobra komunikacija građana i izvođača, ali i poštivanje zimskih uvjeta na cesti, posebno u vidu obvezne zimske opreme i ponašanja na cesti u zimskim uvjetima.

Podsjećamo na zakonsku obavezu koja nalaže da je svaki vlasnik ili korisnik stambenog ili poslovnog objekta dužan da očisti snijeg ispred svojih stambenih ili poslovnih jedinica.

Zato u narednom zimskom periodu bismo trebali:

  • obavezno koristiti zimsku opremu za svoja vozila,
  • ako su padavine ili radovi na uklanjanju snijega u tijeku, osobna vozila koristiti samo u izuzetnim prilikama,
  • po otpočinjanju padavina izmjestite svoja vozila na predviđena parkirališta, da ne bi ometala zimsku službu prilikom čišćenja i uklanjanja snijega sa prometnica,
  • vozila parkirati samo na mjestima dozvoljenim za parkiranje,
  • kod zaustavljanja i parkiranja voditi računa da ostavimo dovoljno prostora za prolaz vozila sa ralicom,