GRADSKO GROBLJE

r.br.Vrsta naknada i radovaCijena bez PDV-aPDV 17%Cijena sa PDV-om
1.Iskop jedne grobnice102,56 KM11,44 KM120,00 KM
2.1.Rezervacija jednog grobnog mjesta299,15 KM50,85 KM350,00 KM
2.2.Rezervacija duplog grobnog mjesta598,3 KM101,70 KM700,00 KM
2.3.Rezervacija jednog dubinskog grobnog mjesta za dvije osobe427,35 KM72,65 KM500,00 KM
3.1.Naknada za izradu jednog spomenika68,38 KM11,62 KM80,00 KM
3.2.Naknada za izradu duplog spomenika102,56 KM17,44 KM120,00 KM
4.Naknada za mjesečno održavanje groblja1,71 KM/mj.0,29 KM/mj. 2,00 KM/mj.
5.1.Izrada dubinske grobnice (zidana ili betonska) sa betonskim
poklopcima sa malterisanjem zidova i nasipanjem pješčanog dna
897,44 KM 152,56 KM1.050,00 KM
5.2.Izrada duple grobnice (zidana ili betonska) sa betonskim
poklopcima sa malterisanjem zidova i nasipanjem pješčanog dna
982,91 KM167,09 KM1.150,00 KM
6.1.Označavanje jednog grobnog mjesta serklažom od elemenata42,74 KM7,26 KM50,00 KM
6.2.Označavanje jednog grobnog mj. armirano-betonskim serklažom102,56 KM17,44 KM120,00 KM
6.3.Označavanje jednog grobnog mj. serklažom od elemenata ili
armiranog betona sa najlonom i posipanjem bijelom rizlom
128,21 KM21,79 KM150,00 KM
7.Postavljanje najlona i rizle preko jednog grobnog mjesta42,74 KM 7,26 KM50,00 KM
8.Suho zidanje grobnice elementima (3 reda)51,28 KM8,72 KM60,00 KM
9.Daske za tabut ili pokrov elemenata51,28 KM8,72 KM60,00 KM
10.Betonski poklopac sa ručkama (50×100)10,26 KM1,74 KM12,00 KM
r.br.Vrsta naknada i radovaCijena sa PDV-om
1.Iskop jedne grobnice120,00 KM
2.1.Rezervacija jednog grobnog mjesta350,00 KM
2.2.Rezervacija duplog grobnog mjesta700,00 KM
2.3.Rezervacija jednog dubinskog grobnog mjesta za dvije osobe500,00 KM
3.1.Naknada za izradu jednog spomenika80,00 KM
3.2.Naknada za izradu duplog spomenika120,00 KM
4.Naknada za mjesečno održavanje groblja 2,00 KM/mj.
5.1.Izrada dubinske grobnice (zidana ili betonska) sa betonskim
poklopcima sa malterisanjem zidova i nasipanjem pješčanog dna
1.050,00 KM
5.2.Izrada duple grobnice (zidana ili betonska) sa betonskim
poklopcima sa malterisanjem zidova i nasipanjem pješčanog dna
1.150,00 KM
6.1.Označavanje jednog grobnog mjesta serklažom od elemenata50,00 KM
6.2.Označavanje jednog grobnog mj. armirano-betonskim serklažom120,00 KM
6.3.Označavanje jednog grobnog mj. serklažom od elemenata ili
armiranog betona sa najlonom i posipanjem bijelom rizlom
150,00 KM
7.Postavljanje najlona i rizle preko jednog grobnog mjesta50,00 KM
8.Suho zidanje grobnice elementima (3 reda)60,00 KM
9.Daske za tabut ili pokrov elemenata60,00 KM
10.Betonski poklopac sa ručkama (50×100)12,00 KM