ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA

Radna jedinica radi na održavanju, ručnom metenju i čišćenju, javno-prometnih površina prema Ugovoru i nalogu Službe za komunalne poslove Općine Novi Travnik.
Ova usluga se obavlja po usvojenim programima od strane naručioca.

Radna jedinica za održavanje javnih i zelenih površina zadužena je za održavanje i uređenje zelenih površina, formiranje travnjaka i cvjetnih gredica, održavanje travnjaka i cvjetnih gredica, ručno i strojno košenje travnjaka i drugih sličnih površina, uklanjanje rasutog materijala sa javnih površina. U okviru ovih poslova radimo na proljetnom izgrabljivanju i čišćenju zelenih površina, jesenjem sakupljanju opalog lišća,strojnom i ručnom košenju travnjaka, te na ručnoj košnji vodotoka, orezivanju žive ograde i ostalog ukrasnog grmlja, sadnji, pljevljenju i okopavanju cvijeća, orezivanju krošnji drveća i dr.

JKP “Vilenica- Čistoća” d.o.o. Novi Travnik na području grada  održava  i uređuje zelene površine i cvjetne gredice. Uz aktivnosti vezane za održavanje javnih i zelenih površina vrlo je važna aktivnost i briga za pluća grada, za drveće i grmlje, kako bi pružalo ono što se od njega i očekuje. Šarenilo cvjetnih gredica u proljeće, ljeto, jesen, svojom vedrinom daje prijatnu sliku urednom, gostoljubivom i prijateljskom gradu Novom Travniku.

Poslovođa:  Ivo Babić