RECIKLAŽA

Ova djelatnost otpočela je sa radom 2014. godine. U 2014. godine nabavljeno je i adekvatno vozilo za prikupljanje korisnog otpada, a u 2015. godini ova djelatnost (putem donacija) opremljena je sa određenim brojem novih kontejnera za reciklirani otpad, tako da se može reći da se ova djelatnost još uvijek nalazi u fazi opremanja i razvoja.

Obzirom da ova djelatnost ima opće društveni značaj, daljnjim opremanjem i razvojem iste, u narednom periodu očekuju se i bolji rezultati.

Vraćanjem korisnog otpada u proces recikliranja – obezbjeđuju se sirovine za proizvodnju, te se ujedno daje doprinos ekologiji kroz smanjenje zagađenja, od ogromnih deponija smeća.

 U tijeku 2018.godine realiziran je projekat „Osmijeh planete je u tvojim rukama“ u trajanju od tri mjeseca vezano za edukaciju u predškolskim i školskim ustanovama koji je uspješno realiziran u suradnji sa Ekopakom i općinom Novi Travnik.

Pilot  projekat u suradnji sa ugostiteljskim objektima i gospodarskim subjektima za prikupljanje staklene ambalaže prepoznat je u 2018.godini i nastavljen u 2019.godini.

U sklopu jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom na području općine Novi Travnik u gradskoj zoni posjedujemo 8 lokacija Eko otoka.

Lokacije Zelenih otoka :

 1. Ulica Stjepana Radića, naselje Bare
 2. Ulica Ive Andrića,
 3. Ulica Kralja Tvrtka,
 4. Ulica Fra Marijana Šunjića
 5. Ulica Ljudevita Gaja,
 6. Ulica Mehmeda Spahe,
 7. Ulica Kalinska,
 8. Ulica Kalinska

Selektivno prikupljanje otpada „Zeleni otoci“- osnovni koncept

 Zeleni otok je jasno označeno i lako dostupno mjesto na kojem građani mogu u namjenske posude odložiti odvojeno prikupljeni otpad koji svakodnevno nastaje u većim količinama kao što je papir, plastika, staklo  . Otpad prikupljen u okviru zelenih otoka transportira se u krug poduzeća gdje se sortira i razvrstava i otprema prema daljnjim sakupljačima  sirovina.

Mjesta na kojima se nalaze zeleni otoci su locirani na premljenim  podlogama, nadstrešicom,  ogradom, sa prikladno smještanim odgovarajućim posudama za otpad. Za odvojeno sakupljanje otpada koriste se namjenske vrste posuda i to:

 1. Metalni/plastični kontejner  ili posuda sa plavim poklopcem za papir i karton
 2. Metalni/plastični kontejner  ili posuda sa žutim poklopcem za plastiku
 3. Metalni/plastični kontejner  ili posuda sa zelenim poklopcem za staklo
 4. Metalni/plastični kontejner ili posuda sa crnim poklopcem za miješani otpad

Eko otoci

Na području grada Novog Travnika ukupno je postavljeno 8 zelenih otoka. Eko otoci služe za selektivno odvajanje otpada. Izdvojenim sakupljanjem i odlaganjem otpada u zelene otoke omogućuje se iskorištavanje tih sirovina te smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalištu.

Zašto odvajamo otpad ? Odvojenim prikupljanjem otpada i daljnjom obradom postižemo značajnu uštedu i smanjujemo negativan utjecaj na okoliš jer koristimo postojeće sirovine, štedimo energiju koja bi se utrošila za proizvodnju novih proizvoda i smanjujemo količine otpada koje nepovratno završavaju na odlagalištima. Također stvaramo nova radna mjesta u pogonima za prikupljanje i obradu otpada. S ciljem uspostave novog sustava održivog gospodarenja otpadom u BIH, donesene su zakonske odredbe i preuzeti europski ciljevi. Krajnji cilj je zatvaranje neusklađenih odlagališta i održivo gospodarenje otpadom u kojem se sav koristan otpad reciklira ili koristi kao gorivo, a propisno se odlaže samo dio otpada koji je neiskoristiv. Da bi sustav cjelovitog gospodarenja otpadom funkcionirao moramo sudjelovati svi, od kućanstava, vrtića, škola, tvrtki do velikih postrojenja. Usvojite naviku odvajanja otpada da zajedno stvorimo društvo u kojem otpad nećemo tretirati kao smeće, već kao vrijednu sirovinu.

Eko otoci su organizirani tako što se otpad odvaja na način da staklo, papir, plastika zajedno s metalom imaju zasebne kontejnere. Kontejneri zelene boje se koriste za staklo, kontejneri žute boje se koriste za plastiku i metal, dok kontejneri plave boje se koriste za papir.

Dalje su navedene sve lokacije zelenih (eko) otoka na području grada Novog Travnika:

 1. Ulica Stjepana Radića, naselje Bare
 2. Ulica Ive Andrića, pored pivnice Stella
 3. Ulica Kralja Tvrtka, pored Sportske dvorane
 4. Ulica Fra Marijana Šunjića
 5. Ulica Ljudevita Gaja, pored Kantonalog suda
 6. Ulica Mehmeda Spahe, pored zgrade partizanke
 7. Ulica Kalinska, pored zelene pijace
 8. Ulica Kalinska, pored KTK

Odvojeno prikupljeni otpad iz eko otoka se prazni u skladištu u krugu poduzeća JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik, gdje se otpad dodatno sortira i priprema za daljnju isporuku.