Svim korisnicima naših usluga, poslovnim partnerima i građanima Novog Travnika želimo obilje radosti, ljubavi i uspjeha u 2024.godini.
Živjeli i sretna Nova godina!
Uprava i uposlenici JKP “Vilenica -Čistoća” d.o.o. Novi Travnik